Stacks Image 11871
MÅ BRA PÅ JOBBET
En arbetsmiljö där alla mår bra påverkar motivationen och effektiviteten på ett
positivt sätt – medarbetarna och kunderna.

Med en välplanerad arbetsmiljö kan du förbättra både hälsan och motivationen.
Stacks Image 11893
Stacks Image 11897
Stacks Image 11895
VÅRT ARBETSSÄTT HAR FÖRÄNDRATS
Samhället fokuserar allt mer på kunskapsarbete. Och när kunskapen och kompetensen är utgångspunkten blir det – med hjälp av rätt teknik – möjligt att jobba närsomhelst, varsomhelst. Det är inte längre bara de fysiska förhållandena som är viktiga för att skapa bra arbetsförhållanden och effektivitet. Den omgivande miljön betyder mer än någonsin tidigare
Se en kort film:
Inspiring Office® by Martela
Stacks Image 11911


Office Ballz

Stacks Image 11880


Office Nap

Skön sittmöbel för den korta
tuppluren för att snabbt hämta
energi till nästa möte.
Ett perfekt inslag i det
aktivitetsbaserade tänket.

Stacks Image 11877